รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี (กก.สอ.)
เมื่อ 22 ม.ค. 2563

ประจำปี 2564


ประจำปี 2563


ประจำปี 2562

        - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
        - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

        - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

 


 ประจำปี 2561741 ครั้ง