ติดต่อเรา
เมื่อ 23 มี.ค. 2563
 
 
 
                   

สถานที่ตั้ง 

 

 

 

สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 5
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย ต.หันตรา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

โทรศัพท์ :
โทรสาร :

0 3570 9083
0 3570 9105

VoIP :

 

 

หน่วยงานบรรณ ธุรการ และการประชุม 10100                              หน่วยแผน งบประมาณ การเงิน พัสดุ และทรัพยากรบุคคล  10100           
หน่วยพัฒนาคุณภาพและสารสนเทศ   10100                                      

E-mail :

 

saraban@rmutsb.ac.th 

 

 
               
                                          
  
                            
 
                              
 
 
 
 


1078 ครั้ง