รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
เมื่อ 17 มี.ค. 2564

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

 
  กำหนดการประชุม (ก.บ.ม.) ประจำปี พ.ศ. 2565  
     
  ประจำปี 2565  
  1. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565  
  2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  
  3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565  
  4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565  
     
  ประจำปี 2564  
     
  1. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  
  2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564  
  3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  
  4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564  
  5. รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564  
  6. รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564  
  7. รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564  
     


926 ครั้ง