ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 7 ราย
เมื่อ 18 ก.พ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น

มติ ก.บ.ม.ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

 

    

 

 

 

เครดิต : กองบริหารงานบุคคล

 1401 ครั้ง