ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 7 ราย | 1400 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1 | 1447 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ | 1689 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 | 283 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การใช้โลโก้ค่านิยมของมหาวิทยาลัย | 455 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่จากท่านอธิการบดี เนื่องในวันปีใหม่ 2564  | 261 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สำนักงานอธิการบดี ได้ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 | 374 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
หน่วยธุรการและการประชุม สำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2562 | 385 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว